Inloggen als woningzoekende

Hoe werkt de toewijzing?

Viverion wijst woningen toe door loting
Alle kandidaten maken daardoor evenveel kans. De uitkomst wordt bepaald door de computer. Dit gaat geheel automatisch en onwillekeurig.

De kandidaat die na loting bovenaan de lijst staat, krijgt hiervan bericht per mail. Heeft de kandidaat bij nader inzien geen belangstelling? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt automatisch de volgende kandidaat op de lotinglijst een voorlopige aanbieding. 

Wat als u steeds niet wordt uitgeloot?
Een enkele woningzoekende heeft geen geluk bij de verloting. Het lot valt steeds op een andere kandidaat. Voor deze onfortuinlijke woningzoekenden hebben wij de regeling ‘onfortuinlijke loter'.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?
- U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende en heeft het inschrijfgeld betaald.
- U heeft minimaal twaalf maanden aaneengesloten actief heeft gereageerd op ons woningaanbod.
- U heeft op minimaal 75% van ons aanbod in een bepaald gebied gereageerd.

Doet u beroep op de regeling? Wij doen u eenmalig een passend aanbod. Weigert u de woning, dan gaat u verder op de gebruikelijke weg van reageren op een woning. 

Wijzigingen in het toewijzingsbeleid sinds 1 januari 2020 
Viverion geeft woningzoekenden in kleine kernen voorrang bij loting. Dit geldt voor 50% van het nieuwe woningaanbod. Inwoners maken zo meer kans in hun eigen plaats te kunnen blijven. Tot de kleine kernen behoren: Barchem, Bentelo, Diepenheim, Hengevelde, Holten, Laren en Markelo.

Viverion wijst maximaal 10% van de nieuw beschikbare woningen toe aan mensen met een middeninkomen. Een middeninkomen is een inkomen tussen € 39.055,- en € 43.574,- (prijspeil 2020). Viverion komt deze woningzoekenden tegemoet omdat zij vaak tussen wal en schip vallen. Hun inkomen is te laag voor een koopwoning, en te hoog inkomen voor sociale huur.

De leeftijdsgrens voor toewijzing van jongerenwoningen is verhoogd van 22 jaar naar 29 jaar. In deze leeftijdsgroep zitten veel starters. Door de leeftijdverhoging hebben zij meer kans op een woning.

Hoe werkt de toewijzing van garages en parkeerplaatsen? 
Deze toewijzing gaat niet via loting. Viverion geeft voorrang aan huurders uit de plaats waar de garage of parkeerplaats is. Een garage mag uitsluitend voor stalling van een voertuig worden gebruikt, en niet voor opslag.