Inloggen als woningzoekende

Hoe werkt de toewijzing?

 

Toewijzingsmethode
Viverion wijst woningen toe op basis van loting. Hierbij hebben alle kandidaten evenveel kans. De uitkomst wordt bepaald door de computer. De kandidaat die na loting bovenaan de lijst staat, krijgt hiervan bericht per mail. Heeft de kandidaat bij nader inzien toch geen belangstelling, dan ontvangt automatisch de volgende kandidaat op de lotinglijst een voorlopige aanbieding.

Wijzigingen in het toewijzingsbeleid per 1 januari 2019
Viverion geeft woningzoekenden in de kleine kernen voorrang bij de loting. Dit geldt voor 50% van het woningaanbod. Tot de kleine kernen horen: Barchem, Bentelo, Diepenheim, Hengevelde, Holten, Laren en Markelo.

Ook gaat Viverion 10% van de beschikbare woningen toewijzen aan mensen met een middeninkomen. Een middeninkomen is een inkomen tussen € 38.035,- en € 42.436,-.

De leeftijdsgrens voor toewijzing van jongerenwoningen is verhoogd van 22 jaar naar 29 jaar.

Garages en parkeerplaatsen
U kunt via ons woningaanbod reageren op een garage of parkeerplaats. De toewijzing hiervan gaat niet via loting. Viverion geeft voorrang aan huurders uit de plaats waar de garage of parkeerplaats zich bevindt. Een garage mag uitsluitend voor stalling van een voertuig worden gebruikt, en niet voor opslag.