Inloggen als woningzoekende

Hoe werkt de toewijzing?

Woningen
Viverion wijst woningen toe op basis van loting. Hierbij hebben alle kandidaten evenveel kans. De uitkomst wordt bepaald door de computer. De kandidaat die na loting bovenaan de lijst staat, krijgt hiervan bericht per mail. Heeft de kandidaat bij nader inzien toch geen belangstelling, dan ontvangt automatisch de volgende kandidaat op de lotinglijst een voorlopige aanbieding.

Garages en parkeerplaatsen
U kunt via ons woningaanbod reageren op een garage of parkeerplaats. De toewijzing hiervan gaat niet via loting. Viverion geeft voorrang aan huurders uit de plaats waar de garage of parkeerplaats zich bevindt. Een garage mag uitsluitend voor stalling van een voertuig worden gebruikt, en niet voor opslag.