Inloggen als woningzoekende

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

De overheid wil voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure huizen wonen. Heeft u met

uw inkomen recht op huurtoeslag? Dan mag u geen woning huren boven de huurtoeslaggrens.

 

Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar is de huurtoeslaggrens € 442,46. Bent u ouder dan 23 jaar en wilt

u huurtoeslag? Dan kunt u, afhankelijk van uw huishoudgrootte, een woning huren tot € 763,47 per maand.

 

 

 

Maximaal inkomen huurtoeslag 2022

Huishoudgrootte

Jonger dan AOW leeftijd

Ouder dan AOW leeftijd

 

Alleenwonend

€ 24.075

€ 23.975

 

Samenwonend

€ 32.675

€ 32.550