Inloggen als woningzoekende

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

De overheid wil voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Heeft een kandidaat op basis van inkomen recht op huurtoeslag, dan mag er geen woning worden toegewezen boven de huurtoeslaggrens.

 

Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar is de huurtoeslaggrens € 442,46. Bent u ouder dan 23 jaar, dan ligt de maximale huurprijs waarvoor huurtoeslag kan worden toegewezen op € 752,33 per maand (prijspeil 2021). Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

 

 

Maximaal inkomen huurtoeslag 2021

Huishoudgrootte

Jonger dan 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

 

Alleenwonend

€ 23.725,-

€ 23.650,-

 

Samenwonend

€ 32.200,-

€ 32.075,-