Inloggen als woningzoekende

Toewijzingsvoorwaarden en manier van toewijzen

Wat zijn de toewijzingsvoorwaarden?

U mag zich inschrijven als woningzoekende als: 

- u 18 jaar of ouder bent, en
- u beschikt over de Nederlandse nationaliteit, of over de nationaliteit van een lidstaat van de

  Europese Unie, of over een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.


Naast deze voorwaarden, gelden er nog meer (wettelijke) voorwaarden om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Hier vindt u alles op een rijtje

 

Hoe wijst Viverion woningen toe? 

Viverion wijst toe door loting. Hierdoor maken alle kandidaten evenveel kans. De uitkomst wordt bepaald door de computer. Dit gaat geheel automatisch en onwillekeurig. De kandidaat die na loting bovenaan de lijst staat, krijgt hiervan bericht per mail. Heeft de kandidaat bij nader inzien geen belangstelling? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt automatisch de volgende kandidaat op de lotinglijst een voorlopige aanbieding.

Inwoners van kleine dorpen
Viverion geeft woningzoekenden in kleine dorpen voorrang bij loting. Dit geldt voor 50% van het nieuwe woningaanbod. Inwoners maken zo meer kans om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Tot de kleine dorpen behoren: Ambt Delden, Barchem, Bentelo, Diepenheim, Hengevelde, Holten, Laren en Markelo. In enkele wooncomplexen geldt altijd voorrang voor inwoners uit het eigen dorp. Als u wilt weten welke wooncomplexen dat zijn, kunt u ons bellen.

Inkomen eenpersoonshuishouden > € 40.765 en meerpersoonshuishouden > € 45.014
Heeft u een eenpersoonshuishouden en is uw inkomen hoger dan € 40.765? Of hebt u een meer-persoonshuishouden en is uw inkomen hoger dan € 45.015? U mag reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 442,46. Viverion wijst per jaar (maximaal) 7,5% toe aan deze inkomensgroepen. Is dit aantal bereikt, dan kunt u alleen reageren op woningen vanaf € 763,48 (kale huurprijs).


Seniorenwoningen

Voor een seniorenwoning moet u 50 jaar of ouder zijn. Zijn er geen kandidaten? Dan kan Viverion de woning toewijzen aan een kandidaat jonger dan 50 jaar. Of we dat doen, bekijken we per woning. Voor bepaalde seniorencomplexen geldt een minimumleeftijd van 60 of 65 jaar. 

 

Jongerenwoningen
De leeftijdsgrens voor toewijzing van jongerenwoningen is 29 jaar. In deze leeftijdsgroep zitten veel starters. Jongeren tot 23 jaar met een (gezamenlijk) inkomen boven de huurtoeslaggrens, mogen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 442,46.
 

Bevriezen van registratie

Het komt regelmatig voor dat kandidaten niet of te laat reageren op een (voorlopige) aanbieding. Daardoor moeten kandidaten die ook belangstelling hebben voor de woning, onnodig lang wachten. DIt willen we voorkomen met deze maatregel: reageert u binnen twaalf maanden twee keer niet of te laat? Dan bevriezen wij uw registratie. Dit betekent dat u drie maanden niet kunt reageren op ons woningaanbod. We hopen dat u hierna op tijd reageert.

Wat als u steeds niet wordt uitgeloot?
Een enkele woningzoekende heeft geen geluk bij de loting. Het lot valt steeds op een andere kandidaat. Vervelend. Voor deze woningzoekenden hebben wij de regeling ‘onfortuinlijke loter'. Hoe komt u hiervoor in aanmerking?

 • U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende.
 • U heeft het inschrijfgeld betaald.
 • U heeft minimaal twaalf maanden aaneengesloten actief gereageerd op ons woningaanbod.
 • U heeft gereageerd op minimaal 75% van ons woningaanbod in de gemeente Lochem, Rijssen-Holten of Hof van Twente.
 • De woningen waarop u reageerde, moeten passend zijn wat betreft:
  • huurprijs en inkomen
  • type woning. Voorbeeld: een woningzoekende van 30 jaar komt niet in aanmerking voor een seniorenwoning die is aangeboden aan 65-plussers.
  • aantal slaapkamers:
   huishoudensgrootte 1 persoon   → geen of meer slaapkamers
   huishoudensgrootte 2 personen → minimaal 1 slaapkamer
   huishoudensgrootte 3 personen → minimaal 2 slaapkamers
   huishoudensgrootte 4 of meer personen → minimaal 3 slaapkamers

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan doen wij u eenmalig een passend aanbod. Met passend aanbod bedoelen we dat de woning voldoet aan de voorwaarden hierboven genoemd. Reageert u op woningen in meerdere gemeenten, dan kunt u aangeven in welke gemeente u graag wilt wonen.

Weigert u ons eenmalige aanbod? Dan komt u niet meer aanmerking voor de regeling. U gaat verder op de gebruikelijke weg van reageren.

Hoe werkt de toewijzing van garages en parkeerplaatsen? 
Deze toewijzing gaat niet via loting. Viverion geeft voorrang aan huurders uit de plaats waar de garage of parkeerplaats is. Een garage mag uitsluitend voor stalling van een voertuig worden gebruikt, en niet voor opslag.