Urgentie aanvragen

Voor het toewijzen van onze huurwoningen hebben wij woonruimteverdeelbeleid opgesteld. In sommige gevallen krijgt een woningzoekende voorrang op andere woningzoekenden. Voorrang krijgt
u niet zomaar. Immers, als de ene woningzoekende voorrang krijgt, moet een andere woningzoekende langer wachten. Daarom kunt u alleen urgentie aanvragen om sociale, medische en financiële redenen.

Welke voorwaarden gelden er?
Om voor urgentie in aanmerking te kunnen komen, woont u minimaal een jaar in het werkgebied van Viverion. U staat geregistreerd als woningzoekende bij Viverion en reageert minimaal een half jaar op passende woonruimte. Dit half jaar wordt gerekend vanaf het ontstaan van het woonprobleem. Voorkom teleurstelling, als u niet aan deze voorwaarden voldoet heeft een urgentieaanvraag geen zin.

Hoe vraagt u urgentie aan?
Op www.urgentiecommissie.nl leest u hoe u een aanvraag indient. De Urgentiecommissie Woonruimteverdeling is onafhankelijke commissie en behandelt alle urgentieaanvragen bij Viverion. Ook is de commissie verantwoordelijk voor de toewijzing. De leden van de commissie zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid. Zij weten door opleiding en ervaring veel van medische, psychosociale, volkshuisvestelijke, financiële en/of juridische zaken. Door deze combinatie van kennis en ervaring kunnen zij urgentieaanvragen objectief en deskundig beoordelen.

Let op! Ga géén samenwerking aan met een tussenpartij!
Urgentie aanvragen bij Viverion kan uitsluitend via de onafhankelijke commissie. Op internet zijn partijen actief die aanbieden de aanvraag voor u in te dienen. Dit levert u geen tijdswinst op. De commissie behandelt de aanvraag in hetzelfde tempo als alle andere urgentieaanvragen. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentieaanvraag.