Inloggen als woningzoekende

Welke bewijsstukken lever ik aan?

Heeft u gereageerd op een woning en bent u uitgeloot? Dan beoordelen wij nu of u aan alle voorwaarden voldoet. Hiervoor hebben wij een aantal documenten van u nodig: 
- Inkomensverklaring, voorlopige of definitieve aanslag
- Loonstroken of uitkeringsspecificaties
- Verhuurdersverklaring/Verklaring hypotheekverstrekker
- Uittreksel Basisregistratie Personen
- Akkoord bewindvoerder (als dit van toepassing is)

Uitleg over deze documenten, en hoe u ze bij ons aanlevert, leest u hier.

Wij controleren alle stukken. Voorkom teleurstelling en zorg dat alle bewijsstukken juist
en actueel zijn. Klopt er iets niet, dan kan het zijn dat wij ons aanbod moeten intrekken.