Inloggen als woningzoekende

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Heeft u gereageerd op een woning? Dan moeten wij beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet. Daarvoor moet u een aantal documenten aanleveren:
- Inkomensverklaring, voorlopige of definitieve aanslag
- Loonstroken of uitkeringsspecificaties
- Verhuurdersverklaring/Verklaring hypotheekverstrekker
- Uittreksel Basisregistratie Personen
- Akkoord bewindvoerder (als dit van toepassing is)

Hoe u de documenten bij ons aanlevert, leest u hier.