Inloggen als woningzoekende

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Heeft u gereageerd op een woning? Dan moeten wij beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet. Daarvoor moet u een aantal documenten aanleveren:
- Inkomensverklaring, voorlopige of definitieve aanslag
- Loonstroken of uitkeringsspecificaties
- Verhuurdersverklaring/Verklaring hypotheekverstrekker
- Uittreksel Basisregistratie Personen
- Akkoord bewindvoerder (als dit van toepassing is)

Welke documenten u bij ons moet aanleveren en hoe u dat doet, leest u hier.