Inloggen als woningzoekende

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Heeft u gereageerd op een woning en bent u uitgeloot? Dan beoordelen wij of u aan alle voorwaarden voldoet. Hiervoor hebben wij een aantal documenten van u nodig: 
- Inkomensverklaring, voorlopige of definitieve aanslag
- Loonstroken of uitkeringsspecificaties
- Verhuurdersverklaring/Verklaring hypotheekverstrekker
- Uittreksel Basisregistratie Personen
- Akkoord bewindvoerder (als dit van toepassing is)

Meer over deze documenten, en hoe u deze bij ons aanlevert, leest u hier.

Wij controleren alle stukken. Klopt er iets niet, dan kan het zijn dat wij ons aanbod moeten intrekken.